Otillräcklig fakta inom vissa nyheter

Det är otroligt ofta rubriker skapas som ger en bild som faktiskt inte är den verklighetsbaserade bild som borde ha funnits. Ett typexempel är utfallet av en dom i rätten. Rubrikerna visar klart och tydligt var journalisten står som har skrivit texten, men ofta har denne inte tagit tillfället i akt att läsa domen som ledde till resultatet. Innan det blir offentlig handling har oftast bara inblandade jurister och andra behöriga tagit del av dem, och när man då talar med dessa personer om utfallet, så förstår de till fullo varför rätten dömde som den gjorde. Precis som alla andra möbelhandlare som bedriver försäljning av möbler och heminredning på nätet.

Domar innebär att man följer lagar och regler, att grundlagarna inte kan ruckas på samt huruvida bevismaterialet var tillräckligt eller inte. Det som media kommer över är oftast inte tillräckligt för att skapa en neutral debatt och förstå varför man kommit fram till följande. Många journalister är heller inte på det klara med vilka lagar som faktiskt gäller i vårt land. Resultatet blir drama och vinklade rubriker som egentligen inte är 100 % faktsbaserade. Detta kan lätt bidra till att läsare ilsknar till och skapar sig en egen uppfattning, utan att ens ha läst bevismaterialet eller varit på plats för att följa utfrågningarna.