Dagstidningars vs kvällspressens nyheter

När en nyhet kommer ut och sprids inom olika kretsar, så är det vanligt att man ber om källan till den. Man kan exempelvis få frågan “Var har du läst detta?” Reaktionerna ter sig då ganska annorlunda beroende på om man läst dem i en dagstidning som DN eller SvD, eller om man läst dem i kvällspressen. Nyheter som breds ut i kvällspressen anses som de minst pålitliga och det är inte sällan som du får blickar och människor som drar på munnen om du berättar för dem att du läst något i Aftonbladet eller i Expressen. Ordet kvällstidning kom av att tidningarna trycktes på kvällarna eller eftermiddagarna för att kunna rapportera om det som dagen hade haft i sitt sköte. Men de har också en benägenhet att skapa stora rubriker som man även kallar för “kvällstidningsord”.

Kvällspressen är minst trovärdig

Kvällstidningarna anses ha lägst trovärdighet eftersom de verkligen formar sina löpsedlar och rubriker efter begreppet “guljournalism” som vi nämnde i en annan artikel. Det innebär att ju mer sensationellt och fullt av intriger en historia är, desto mer är det en nyhet som oftast hamnar i kvällspressen. Hur kommer det då sig att det är just kvällspressen som har detta rykte? Detta kan diskuteras, men det har lite att göra med att kvällspress samtidigt står för underhållning då tidningarna kommer ut på kvällen. Man slåss mer om kunderna inom denna typ av press och måste lägga manken till för att bli störst. Taktiken är då att ta till lite halvt tveksamma metoder för att komma dithän.

Vilka tidningar läser folk helst?

De flesta anser att tidningar som The Sun, Aftonbladet och Daily Mail inte är lika pålitliga som morgontidningarna, men ändå kan många inte låta bli att titta på löpsedlarna och diskutera det de ser. Inte sällan ser man även att någon har köpt en av tidningarna med förstasidan med en smaskig rubrik. Det är nämligen bevisat att människan älskar att vältra sig i negativ kritik, skvaller och de senaste nöjena. Ändå är det samma människor som lätt erkänner att kvällspressen och skvallerpressen inte håller måttet.

En anledning till att många köper dessa tidningar är också de många bilderna och det är bevisat att människor dras till rubriker där det även finns saker att se på för att relatera till artiklarna.