11

Pressfrihet

De aspekter som pressfriheten bygger på, är yttrandefrihet och tryckfrihet. Med detta ska det vara fullt möjligt att kritisera de …