Välkommen till

Wiking Mineral AB

Ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag

Wiking Minerals affärsidé är att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa mot gruvdrift. Genom aktiv prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt.

I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet för gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guld-/kopparfyndighet. I det gruvtäta Bolidenområdet i östra Skelleftefältet bedrivs avancerad djupprospektering. Ytterligare ett antal guld- och basmetallprojekt pågår i främst Skelleftefältet och Bergslagen.