Nyheter är viktigt

Om vi inte vet vad som händer i världen kan vi heller inte riktigt engagera oss i den. Om vi inte lyfter blicken från det som sker i vår närmaste närhet kommer vi förbli trångsynta. Det kanske gör att man kan fokusera på sitt jobb och sin familj, men det gör också att världen då kan styras av människor som inte borde sitta vid makten. Detta kan i sin tur på sikt leda till att vi inte längre kan leva våra liv på vår egen kant. Om det vill sig riktigt illa är det då redan försent att återställa ordningen.

Ett tips är att sätta igång direkt. Det finns nyheter för barn, eftersom det är bra att börja tidigt. Ett barn som växer upp med verktyg för omvärldsanalys och orientering kommer ha ett stort försprång jämfört med sina jämnåriga. Det kommer att hjälpa barnet både i skolan och senare även på arbetsmarknaden. Det kommer att hjälpa till med att utveckla barnets språkförmåga, logiska tänkande, analytiska förmåga för att nämna ett par exempel.

Precis som det är klokt att samla lån på ett och samma ställe på zmarta.se, är det tidseffektivt att samla sitt nyhetsflöde i en och samma app eller på en specifik hemsida. Detta för att förkovra sig i sina nyheter så snabbt som möjligt eftersom det finns så mycket annat i livet som kräver ens uppmärksamhet. Vi ska inte göra reklam för någon specifik app här, men gör en snabb sökning, läs några recensioner och välj sedan. Det finns många bra.

Det gäller också att kunna sålla, vilket inte alltid är så lätt, vilket dock blir lättare tack vare appen. Att ha en liten stab av journalister som hjälper en med det är en värdefull service. Det är viktigt att se till att det inte är propaganda man tar del av, och således är det värt att lägga tid på att ta reda på vad tidskriften eller appen har för värdegrund. Kolla upp vilka som äger den t. ex.

Centralt är också att kunna lista ut vilka nyheter som är falska. Man vill ju inte fylla sitt huvud med missuppfattningar och vanföreställningar. Det förhindrar en ordentligt från att ta del av samhällsdebatten och demokratin. Inte minst kommer det leda till att samtalet med andra (om samhället) kommer att brytas ner, eftersom de som faktiskt sitter på riktig information kommer att frustreras så in i norden av att någon sitter och bestämt hävdar att diverse osanningar är sanna, baserat på källor som hen ej kollat upp ordentligt.

Slutligen är det bara att konstatera att nyheter är viktigt. Således är det viktigt att vi alla lär oss ta del av dem och gör det till en vana att hålla oss uppdaterade. Om du inte redan har den

vanan så se till att skaffa den. Det kommer att berika ditt liv.