E-sport i media

Dataspelstävlingar världen över går under samlingsnamnet E-sport och är något som vuxit allt starkare de senaste åren. Trots att E-sport tillsammans med dataspelsindustrin är större än alla andra sporter, om man ser till omsättning, är den ännu inte klassad som sport och har ett förvånansvärt litet utrymme i traditionell media. Även riksidrottsförbundet anser det vara ett problem. Många tycker nu att det är hög tid att statusen för E-sport höjs. Det är gammalmodigt att tänka att sport bara ska kräva fysisk ansträngning. Golf och skytte är självklara sporter men på samma vis som E-sport fokuserar de mer på manöverskicklighet och koncentration än muskelstyrka och syreupptagningsförmåga. Bara för att en sport är stillasittande behöver det inte innebära att det inte krävs skicklighet. Inom E-sport finns fördelen att man tävlar inomhus, vilket lockar många. Man sliter sig inte ens från skärmen då man äter, med en speciell termos med tryck kan varm soppa snabbt intas och spelet behöver aldrig sluta. Det här är även vad kritikerna menar gör att det är en olämplig sport, särskilt för barn och unga, men många vill nu höja statusen och kanske kan man hitta på bra lösningar som utomhusturneringar och moment där man samlar poäng när man rör sig fysiskt.

Sportjournalismen uppgraderas

Att det går att kombinera datorspel med fysisk aktivitet visade Pokemon GO och även en social aspekt av spelandet kom fram tydligt när klungor av människor fortfarande samlas för att fightas i olika virtuella gym utplacerade i den verkliga världen. Det blir enligt förespråkarna också lättare att bygga upp en idrottskultur inom E-sport om den tas mer på allvar. Det kan bli möjligt att söka om kommunala bidrag, och ha tränare och utveckla spelandet på ett helt annat sätt. Sportjounalism har generellt haft en relativt konservativ inriktning och de stora sporterna som fotboll och ishockey har alltid tagit ett mycket stort utrymme. Eftersom uttrycket hos dessa två sporter är en direkt motsatt till E-sport, har det varit svårt att locka över det äldre gardet av sportjounalistkåren menar många som nu vill ha in lite mer nytänk på sportsidorna.

Utrymme i media

E-sport är en växande marknad och enligt rapporter tittar omkring 650 000 nordbor på e-sport en genomsnittlig dag på någon av de kanaler som visar sporten. Allt fler väljer att betala för att få titta och här ökar också intresset för andra media att börja visa mer E-sport på sina plattformar. TV-kanalen eSportsTV fylls redan nu med E-sport-innehåll dygnet runt. Svensk e-sportjounalism har levt lite i skuggan av traditionell journalism och haft lite av en ”skam” känsla i sig och inte tagits riktigt på allvar. Då många annonsörer nu riktar in sig på E-sportmarknaden kommer även nivån på journalismen att öka markant och egna sidor hos de stora mediakanalerna kommer öppnas upp än mer för sporten.