Alternativa medier

De alternativa medierna är ett senare begrepp som uppkommit genom att en stor andel människor i samhället inte anser få en neutral bild av vad som försiggår i vår omvärld. Alternativa medier kan bestå av tv-kanaler, radioprogram, tidningar, internet osv. man vill således ge annan information än traditionella medier och oftast skiljer även sättet man framför eller visar materialet på, också. Det som kännetecknar alternativa medier är att man gärna vill snappa upp en grupp i samhället som inte har blivit tillräckligt representerad. Många av de alternativa medierna vill även utmana massmedia och andra makthavare.

Alternativa medier – trovärdiga eller inte?

Det har spekulerats mycket huruvida alternativa medier är nyckeln till sanningsenlig information eller inte. Ofta blir de anklagade för att vara för vänsterinriktade eller för högerinriktade, politiskt sett. Dock kan man heller inte sticka under stolen med att alternativa medier finns på grund av en orsak och den orsaken är bland andra att vissa personer känner sig undanskuffade i samhället och frustrerade på den situation som råder för stunden. Enligt sociologer tar då folk saken i egna händer och vänder sig till likasinnade för att känna samhörighet eller diskutera sina frågor.

Det viktiga att tänka på, vad man än läser och vart man än vänder sig för att ta del av nyhetsrubrikerna, är att granska källan och även läsa om händelsen på flera ställen för att skaffa sig en så sann bild som möjligt av händelseförloppen, nyheterna eller vad det nu må vara.

Exempel på alternativa medier

I Sverige har det poppat upp en mängd alternativa medier som har fått stor uppmärksamhet.

Här följer en liten lista på vissa av dem.

  • Indymedia
  • Fria Tider
  • Wikipedia (detta är dock omtvistat)
  • Nyheter Idag
  • Ledarsidorna
  • Alter News
  • Democracy Now!

Detta var ett axplock från både svenska och amerikanska alternativa medier. En del har fått utstå mycket stark kritik, beroende på vad de rapporterar om. Det finns även fler och fler poddar som utökar sin publik, då da tar upp frågor som man inte anser får tillräckligt med utrymme i vanlig press. I Sverige och västvärlden är alternativa medier inte olagliga men i diktaturer gäller det att de är rejält gömda för att kunna nå fram till folk. Dock hittar människor slutligen alltid utvägar för att lyssna på den information som önskas, vare sig det rör sig om insmugglade filmer i Nordkorea eller olagliga radiopoddar i Saudiarabien.