Exempel på artiklars uppbyggnad

Hur man skapar en bra artikel är lite olika men det finns ändå vissa riktlinjer som många journalister följer.

Medielogik

En viktig faktor inom medievärlden är medielogiken som kort och gott beskriver de tekniker en journalist använder sig av för att fånga betraktarens intresse. Detta gör att man med rätt finess och taktik, kan omvandla den mest mediokra händelsen till en tillspetsad nyhet. Och det gör media också! Medielogiken är bra att förstå för att inse varför en nyhet ser ut på ett viss sätt eller varför en text med ointressant innehåll, faktiskt blir en nyhet i slutändan. Här kan du läsa om de tekniker som främst används för att forma en nyhet som sprids.

  • Förse händelsen med en typ av vinkling, gärna till läsarens fördel.
  • Förenkling av händelsen så att ett eller flera perspektiv uteblir, vilket gör att folk läser om saker utan att egentligen ha tillgång till alla fakta eller åsikter.
  • Man förstärker motsättningar för att polarisera.
  • Dramaturgi som gör att texten blir lite av ett skådespel eller berättelse genom att framhäva olika händelser i förloppet med intensifiering och betoning.
  • Att göra händelsen konkret, bidrar till att allt blir tydligare för läsaren.

Dramatisera en historia

Många gånger rapporteras det om en händelse i form av en berättelselik uppbyggnad av texten. Strukturen är klar med en början, ett mittparti och ett avslut. Inte sällan kan man även ta hjälp av en enskild person som berättar om händelsen för att ge ett förstärkt intryck och personifiera artikeln. Man tar gärna med motpoler som får en människa att framstå som offer medans den andra är fienden.