TV:s masskommunikation

Sedan Tv:n kom in i bilden hos människor runt 50-talet så har nyhetsrapporteringen aldrig mer blivit densamma. Det var då masskommunikationen kom till och möjligheten att krympa världen för att rapportera om allt som skedde på Jorden. Från början gick det dock inte med samma fart som det gör idag, då det kunde ta dagar för en händelse att nå ut till befolkningen på grund av sämre teknik m.m. Numera kan man sända live från världens alla hörn och korrespondenter finns utplacerade på alla kontinenter för att ge sin version av händelseförloppet.

Från början var det även skralt med kanaler men numera kan man växla mellan massor av länders tv-kanaler för att få informationen ur andra perspektiv. Rena nyhetskanaler skapades med syfte att endast rapportera om världens händelser. CNN, BBCoch FOX News är exempel på dessa.

Nyheter online har tagit över traditionella nyhetskanaler

Nuförtiden har även tv fått stor konkurrens i samband med alla nyhetsmedier online som är först ut med informationen och som dessutom kan läsas varsomhelst, närsomhelst. Dessa medier är dessutom ofta gratis och gör att folk hellre vänder sig till dem än till vanliga tv-kanaler.