Hur vet man om en nyhet är äkta?

Att veta om en nyhet är äkta eller inte, är ibland ganska svårt. Både alternativa medier, sociala medier och vanlig traditionell media kan sprida nyhetsinformation som inte är sanningsenlig eller som är vinklad. Många menar därför att det är bra att alla dessa olika medier är bra, eftersom det då finns betydligt fler sätt att granska informationen på samt se saker ur olika synvinklar.

Bilda dig en egen uppfattning

När man redan har en åsikt om något, är det helt normalt att man vänder sig till likasinnade som delar ens uppfattning och därigenom är det betydligt vanligare att folk som har en viss politisk åsikt vänder sig till de medier eller nyhetsportaler som delar ens egen uppfattning. Dock är det mycket viktigt att granska och syna varje nyhet innan man sprider den vidare eller delar den med andra. Det kan nämligen ligga en hel del osanning bakom både texter och bilder. Fotografier kan vara manipulerade, informationen kan vara vinklad och så även texten, artikeln kan vara baserad på åsikter istället för fakta osv. Att då granska källan är a och o. Om man läser samma nyhet i flera källor, både vanlig media, sociala medier och alternativa medier så är det mer troligt att informationer stämmer om flera av källorna säger liknande saker.

Värdera källorna

Att värdera källorna är också viktigt då exempelvis Världsnaturfonden har högre trovärdighet än t.ex. ”Kalle Persons” blogg om miljö i allmänhet. Tänk också på att vissa källor har längre varaktighet och uppdateras inte lika ofta som massmedia eller stora, alternativa medier. Det du läser där kan alltså vara utgånget material sedan en tid tillbaka.