Från utkast till publicering

På de seriösa hemsidorna eller redaktionerna, är det inte bara att skriva en artikel och publicera. Den måste granskas för att se att grammatik och stavning samt artikelns uppbyggnad är korrekt först. När en journalist har lite tid på sig, kan det sätta press på vederbörande, medans en person som har längre tid på sig får mer utrymme till att granska information, hämta väsentlig fakta och skapa en bra artikel.

Även när man gästbloggar på vissa sajter, måste artikeln först gå igenom en rättelseprocess, granskas av en redaktör och eventuellt redigeras innan den publiceras. Det måste även synas att det är unikt material som framställts, och ingen kopia.

I nyhetstidningar brukar det först komma ut en mycket kort artikel som enbart ger läsare information att något har hänt, om det nyligen skett något allvarligt eller stort. Detta kan röra sig om sekunder. Sedan fylls den artikeln på allteftersom.

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar är extra känsliga och måste verkligen utvärderas innan de publiceras i tidskrifter och dylikt. Dessa godkänns sedan av experter eller andra forskare på området och det är långt ifrån alla vetenskapliga texter som får ett genomslag.