Källkritik och falska nyheter

Begreppet källkritik är något som vi har hört till leda, dock är det ändå så viktigt att förstå innebörden av. Källkritik innebär en kritisk granskning av källan till nyheten som det rapporterats om i en tidning eller på tv, radio etc. Denna metod som kan utgöras av flera olika processer, är vetenskaplig och väsentlig för att bedöma innehållet i artikeln, inslaget, texten osv.

Frågor inom källkritiken

De frågor som man främst ställer sig när man granskar en artikel, är:

  • Vem har skrivit artikeln?
  • När skrevs artikeln?
  • Varför skrevs den?
  • Hur skrevs den? (Är den alltför åsiktsbetonad eller framkommer det fakta?)

Man tar sedan all den information man har samlat in och jämför med andra källor och artiklar från andra nyhetssajter, sov för att se om informationen är liknande överallt. En nyhetsrapportering bör nämligen vara så neutral som möjligt utan att bländas av journalistens eller skribentens egna åsikter.

Falska nyheter

”Fake news” eller falska nyheter är något som vi har fått höra ett antal gånger – inte minst från USA:s president Donald Trump under hans valkampanj 2016. Falska nyheter är precis som det låter, nämligen nyheter som är vinklade till journalistens – eller den politiska ställningens fördel. De kan även vara helt vinklade eller helt lögnaktiga för att återge en påhittad händelse till någons fördel eller för att pådyvla andra människor en åsikt, påverka ett valresultat etc.

I och med sociala medier och även vissa nyhetsredaktioner, har falska nyheter ökat men även på grund av pressfriheten och yttrandefriheten som gör det möjligt för vemsomhelst att säga precis vad man tycker och vill.

Dock har falska nyheter bidragit till en del problem och det har diskuterats hur man ska komma åt de som sprider dem. Detta är dock ingen enkel match, även om olika ledare och presidenter funderat på att förbjuda nyheter som är baserade på lögner. Man vill ju inte inskränka på pressfrihet och yttrandefrihet, i alla fall inte i västvärlden.