Medier – i demokrati och diktatur

Fria medier är ett av kriterierna för att ett land ska vara en demokrati och utan en fri press kan inte en demokrati bestå. I en demokrati får journalister granska makten och alla medborgare får starta nya medier.

Mediernas uppgift: Granska makten

Medier har som uppgift att granska olika politiska beslut, men också politikerna som personer, så att de vanliga medborgarna kan avgöra vem de vill rösta på, kunna protestera och påverka makthavarna vid missförhållanden. I Sverige har medierna stor makt och det är också något som den svenska regeringen arbetar för internationellt: ju friare press ett land har, desto friare är befolkning.

I en demokrati följer journalisterna med i politikernas arbeten, granskar och förmedlar nyheter från makten, men de förklarar också hur de olika besluten kan komma att påverka befolkningen. Genom pålästa journalister som har fördjupat kunskap inom ett område, kan befolkningen få hjälp att förstå vad de olika besluten innebär.

Skapa nya medier

I en demokrati får också vem som helst starta en tidning eller en kanal, om både nyheter eller ett specialintresse. Makten får inte stoppa en utgivare, däremot är utgivaren ansvarig för innehållet som den förmedlar. Om en person har ett specialintresse, som ölbryggeri, så kan den skapa en sajt eller tidning om ölbryggeri. Det är både frihet att du i en demokrati får brygg egen öl och skapa de medier du vill! Genom att människor har friheten att skapa medier om vilka ämnen som de vill, blir samhället vitalt och levande – vilket medför innovativa företag och nya branscher. Demokrati ger inte bara invånarna mer frihet, det medför också ett mer kreativt samhälle som skapar utveckling och välstånd.

Diktatur

I en diktatur är det mycket svårare att verka som journalist, då regimerna inte brukar vilja bli granskade – de vill att befolkningen ska tro att makten gör rätt. Det medför att det kan vara mycket farligt att arbeta som journalist i en diktatur; vissa blir fängslade, andra avrättade. Många journalister flyr till demokratier för att skydda sig själva och sina familjer. I en diktatur kan inte heller den vanliga medborgaren starta den media den vill utan maktens godkännande. Regimen vill försäkra sig om att en person som skriver och förmedlar något, nyheter eller specialintressen, håller sig inom de regler som regimen ställer upp och att skribenten inte kommer att kritisera landet eller ledningen.

Reportrar utan gränser

Reportrar utan gränser är en organisation som granskar och rapporterar om yttrandefrihet över hela världen. Den undersöker hur demokratiska olika länder är och uppmärksammar brister i pressfrihet – både i demokratier och diktaturer. Under de senaste åren har demokrati och pressfrihet minskat världen över, särskilt då USA minskat sitt engagemang för att stå upp för demokrati. Det har medfört att ledare i andra länder känner att de inte behöver bry sig om mänskliga rättigheter lika mycket. Idag är Tyskland det största landet som står upp för demokrati, men även EU arbetare med demokrati och mänskliga rättigheter världen över.