Olika kategorier inom nyhetsvärlden

Inom nyhets-världen finns det olika kategorier av nyheter och de stora tidningarna har avdelningar för samtliga områden. Det finns dock nyheter som i grund och

botten tillhör en specifik kategori, men som ändå anses vara en ”allmän” nyhet. Vissa branschnyheter kan exempelvis ha ett större nyhetsvärde än för endast specifika yrkesgrupper. Lika väl som nischade nöjesnyheter passar in bland det allmänna nyhetsflödet så länge det är ”aktuellt”. Saker som är tids- och samhällsrelevanta för oss läsare får ett förstärkt nyhetsvärde.

Nyheter inom hälsa och forskning

När det kommer till forskning är ämnet på många plan ett intressant inslag i nyhetsvärlden även om det är ett nischat område. Det kan vara allt från resultat från sjukdomsrelaterad forskning till nya behandlingar inom hudvård och skönhet. Ett bra exempel är de revolutionerande prp behandlingar det skrivits om en hel del om i medier. Det rör sig om en naturlig injicering av blodplasma och tillväxtfaktorer direkt i hud eller hårbotten. Bland svenska män är exempelvis håravfall vanligt förekommande, varför den nämnda prp-metoden automatiskt får ett aktuellt nyhetsvärde. Det är med andra ord något som intresserar en bred målgrupp och den sortens nyhet passar in bland det allmänna nyhetsflödet.

Finansrelaterade nyheter

De flesta stora tidningar har i regel en sektion för finans- och ekonomirelaterade nyheter. Vad du däremot inte tar del av på den typen av sidor är mer specifika branschnyheter. En ny teknisk uppfinning inom exempelvis transportindustrin nämns sällan i de stora nyhetstidningarna. Den sortens nyhet presenteras istället i nischade magasin eller branschtidningar. Den som har ett intresse för aktier och fonder bör se till att ta del av både generella finansnyheter och mer branschrelaterade nyheter. Ibland kan så klart nyheter från en viss industri eller bransch anses ha ett högre nyhetsvärde och därmed ingå i det vanliga nyhetsflödet. Det kräver dock att nyheten täcker ett större område och genererar ett mer omfattande värde. Bilindustrin är ett bra exempel på bransch där ofta nischade branschnyheter får ett större värde även utanför den egna sektorn.

Nöjesnyheter

Underhållning, musik, konst och andra typer av nöjen tenderar precis som finansnyheter att till viss del finnas med bland de stora tidningarnas nyhetsflöde. Det vi tar del av från TV så som underhållningsprogram och dokusåpor tar upp stora spalter i kvällstidningarna. Om det har något relevant nyhetsvärde kan diskuteras, men att det finns ett allmänt intresse är bevisat. Idag kan dessutom tidningar snabbt få feedback gällande vilken sorts nyheter som generar intresse bland läsare. De så kallade ”klicken” på artiklarna på nätupplagorna är ett tydligt tecken på vilken typ av nöjesnyheter som går hem bland svenskar. För att en nöjesnyhet ska komma in i den vanliga pressen gäller det dock att nyheten inte är för ”nischad”. En stor världsartist som uppträder på Globen har självklart ett högre nyhetsvärde än en okänd trubadur på en bar. Åtminstone i det allmänna nyhetsflödet.