Hot mot journalister

Det förekommer en rad hot och våld mot journalister – både i Sverige och i övriga världen. Journalister fängslas för att delge information till folk och en vanlig enkle bloggare kan bli dödsdömd i länder som Saudiarabien eller Nordkorea för att ha skojat om ledaren eller kritiserat styrningen. Många korrespondenter lever även mycket farligt när de ska ge sig ut i farliga miljöer för att rapportera om vad som händer.

I Sverige förekommer det ofta hot mot journalister, och detta kan komma både från vänsterkanten och högerkanten, politiskt sett. Dock framkommer det att mest högerextrema grupper bidrar till hoten, enligt undersökningar.

Varför hoten uppkommer, kan ha olika orsaker. Vissa tycker att media är vinklad och undviker att rapportera om sådant som känns obekvämt. Andra blir inspirerade av världspolitiska och oroliga lägen, vilket snabbt brukar sprida sig från land till land, åtminstone på ett eller annat sätt.

Under 2016 utsattes en hel fjärdedel av journalister i Sverige för hot eller våld och detta fortsätter att öka. Från början anmäldes bara ett fåtal trakasserier men nu börjar även dessa att öka. Hoten kan förekomma i direkt anslutning till redaktionerna men även privat eller på sociala medier är de vanliga.