Pressfrihet

De aspekter som pressfriheten bygger på, är yttrandefrihet och tryckfrihet. Med detta ska det vara fullt möjligt att kritisera de som styr landet och samtidigt förmedla all den information som finns tillgänglig. I en demokrati ingår både pressfrihet och yttrandefrihet som en självklarhet, medans de i många andra länder är helt oacceptabelt att kritisera landets styrning.

Pressfrihet i världen

Dock är alla länder som säger sig ha pressfrihet, i grund och botten inte lika bra på att acceptera när olika medier säger sina åsikter. I världen ligger bl.a. Finland i topp över pressfrihet medans Nordkorea och Eritrea ligger sämst till. Många journalister utsätts för hot och trakasserier och en stor del fängslas till och med, bara för att ha sagt något betydelselöst, negativt ord om en ledare eller om en lag som borde avskaffas.

Pressfrihetens uppkomst i Sverige

i Sverige är tryckfriheten en grundlag som antogs 1766. Det var faktiskt det första landet i världen som man anstiftade denna grundlag. Lagen omfattar både tv-och radio, tidningar och press, böcker och även vissa webbplatser. Om man däremot uttrycker något brottsligt i en tidning eller tidskrift så är det utgivaren själv som får stå till svars för handlingen.